SOUND FOUNDATION FOR BABIES – Program edukacyjny dla dzieci z wadą słuchu

Cena dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników procesorów. Rejestracja użytkownika i jego procesora: Moje konto -> Szczegóły konta i dane użytkowników

SOUND FOUNDATION FOR BABIES – Program edukacyjny dla dzieci z wadą słuchu.

Powstał on z myślą wspomagania terapii małych dzieci (do około 5. roku życia) z niedosłuchem (z aparatem słuchowym lub implantem słuchowym) – zarówno tych, które nie rozpoczęły jeszcze edukacji przedszkolnej, jak i tych, które realizują już program przedszkolny. Przygotowany został przez polskich specjalistów zajmujących się terapią mowy u dzieci z wadą słuchu, na podstawie wersji angielskiej autorstwa firmy Cochlear.

SOUND FOUNDATION FOR BABIES składa się z dwóch części:

Część 1. to 40-tygodniowy trening obejmujący obszary: słuchania, rozumienia języka, posługiwania się językiem oraz mówienia. Ostatni element dotyczy zbioru piosenek, wierszyków i opowiadań.

Część 2. to materiały pomocnicze, czyli opis strategii wykorzystywanych w programie edukacyjnym, wykaz najwcześniej nabywanych wyrazów dźwiękonaśladowczych oraz zintegrowana skala rozwoju, pomocna w ocenie postępów rehabilitacji.

Nr katalogowy: Sound Foundation