¤ W PAŹDZIERNIKU ¤

Moduł zasilający na baterie do procesorów CP810/910/1000 oraz osłony modułów.

Ilość produktów promocyjnych jest ograniczona. Oferta obejmuje wybrane kolory.

 UWAGA! Medicus Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie, jeżeli jej terminowe wykonanie zostało uniemożliwione lub utrudnione - bezpośrednio bądź pośrednio - na skutek pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Przyczynami opóźnień mogą być między innymi nieterminowe lub nieprawidłowe dostawy od dostawców/producentów, zaburzenie produkcji z powodu nieobecności pracowników, zastosowanych środków ostrożności lub obostrzeń wynikających z powszechnie obowiązującego prawa (polskiego i europejskiego). W takich przypadkach czas dostawy zostanie automatycznie przedłużony. Medicus Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej oferty w całości lub w części, za pisemnym wypowiedzeniem, jeżeli wykonanie oferty stanie się niemożliwe lub znacząco utrudnione.

Orientacyjny termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 10 dni roboczych i jest zależny między innymi od:
a) wybranego przez Klienta sposobu płatności – w przypadku wyboru opcji „przedpłata” realizacja zamówienia rozpoczyna się 
po zaksięgowaniu na rachunku bankowym sprzedającego wpłaty za towar oraz za koszty dostawy 
b) dostępności towaru.